Beskrivelse av ARTITAR systemet
ARTITAR er et system som er utviklet av Artemis AS. ARTITAR er sammensatt av radio-, konverter-,
kontroll- enheter og internett routere, med tilhørende programvare.
Klientene finnes i to versjoner. En fast montert OPS klient som også kan fungere som server ved
begrensede operasjoner, og en transportabel enhet beregnet å ta med til et sambandsmessig, vanskelig
tilgjengelig område, eller benyttes fra et kjøretøy.
De transportable enhetene er montert i vanntette kofferter og trenger ingen administrasjon på stedet, all
administrasjon gjøres fjernstyrt. Enhetene er satt opp på en slik måte at de skal tilsluttes nødvendig strøm
og antenner for så å bli slått på. Ingen andre operasjoner er nødvendig på stedet (Fire and Forget).
En transportabel enhet består av 1 vanntett koffert som inneholder:
1 avansert strømforsyning (kapabel å forsynes med 220V, 24V eller 12V)
1 kontroll enhet
1 konverter
1 ICE bredbåndsmodem
1 radio enhet (bærbar eller base)
1 eller 2 antenner (hvis KG-UV920 blir brukt som radioenhet, bør en diplexer benyttes)

Frekvensbåndet som benyttes har ingen innvirkning på trafikken mellom klient og server, eller mellom klient
og klient, dette gjør at den ene klienten kan settes opp på 70cm båndet mens en eller flere andre er satt opp
på 2m eller 4m.
Funksjonen for ARTITAR systemet er som følger, på klientsiden vil sambandstrafikk over radio fanges opp
av  konverter- enheten som omgjør talen som går over sambandet til digital lyd, denne sendes til kontroll
enheten som videresender denne lyden via et kryptert lukket ”lydchat” system til en server.
Serveren er satt opp med et sett regler som distribuerer den digitale lyden til klienter  med samme regelsett
som avsender. Disse  klientenes kontrollenheter mottar den digitale lyden som sendes til sin konverter- og
radio- enhet, som videresender dette ut til radioer i sitt nett. Regelsett kan endres under drift og alt dette
gjøres fra OPS’en som drifter operasjonen eller en sentralt plasser administrator. Regelsettet endres
enkelt ved ”drag and drop”.
Begrensningene for hvor klientene kan benyttes styres helt og holdent av hvilke bærer som er valgt mellom
klient og server.
Ved installasjon av TTS (Text To Speech) vil tekstmeldinger (chat) skrevet i systemet omgjøres til tale ut
på radionettet.
ARTITAR systemet har også funksjoner for opptak av sambandstrafikken som foregår. I tillegg finnes en
logg funksjon som sammen med lydfilen vil kunne være verdifull dokumentasjon ved hendelser av uønsket
karakter.
ARTITAR selges for tiden ikke separat, kontakt oss for mer informasjon.