Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Er Vepr Super en AK?
Nei dette er egentlig bare Molot Vepr Super. Slektskapet er til RPK som er en kraftigere låskasse en AKM. RPK er det som kalles en sustained fire rifle - en slags mellomting mellom et MG og en rifle. Når det er sagt, er faktisk alle delene forskjellige fra RPK. Du kan altså ikke erstatte noen deler fordi alle dimensjoner er gjort om.

Er det lov å jakte med disse våpnene?
Ja. De er godkjent av kripos og DN.

Hvis jeg skal søke på en Vepr Super, Hunter eller Pioneer - Hva skal jeg krysse av for på det nye søknadsskjema for ervervstillatelse for våpen?
På de nye våpensøknadsskjemaene finner du flere spørsmål om våpentype. I følge våpenkontoret i Oslo, skal svare nei på alle unntagen spørsmål om våpnet er halvautomatisk, der skal du krysse av for "ja".

Jeg møter stadig folk som sier at jeg ikke kan jakte med fem- eller tiskuddsmagasin. Er dette korrekt?
Reglene om plombering av magasiner på rifle ble borte for mange år siden. Du skal ikke ha mer enn tre skudd i en halvautomatisk .22lr på småviltjakt og ikke ha mer enn fire skudd i halvauto rifle til storviltjakt. Størrelsen på magasinet er irrelevant.

Hvorfor er kaldhamrede piper og -kammer så bra?
Kaldhamring gir jevnere og mer slitesterke løp. At pipe og kammer er hamret samtidig sikrer at alle løpene har likt kammer og at pipe og kammer løper perfekt (er helt rett).

Er lyddemper lovlig?
Ja lyddemper er lovlig - også til jakt. I 1999 kom det nye forskrifter til våpenloven. Under høringsrunden var det snakk om å forby eller registrere lyddempere. Dette ble ikke noe av da Norsk institutt for Folkehelse kom med innsigelser mot forbud - på grunnlag av at lyddempere reduserer hørselskader.
Den som vil kjøpe lyddemper må fremvise våpenkort. Salget skal protokollføres som med salg av ammunisjon.
Det finnes ingen regel som regulerer bruk av lyddemper - eller kikkertsikter for den saks skyld, til bruk på jakt.

Hvor mye demping kan jeg forvente av en lyddemper til en storviltrifle?
Hvilken rifle/kaliber? og hvilken demper? Demping er avhengig av mye, men viktigst er kaliber og størrelse på demperen. Store kalibere er vanskeligere å dempe enn små. Tar vi eksempelet fra testskytingen med SFT og Folkehelsa, var dette en Remington model Seven kal. .308W og en BR Reflex T-8 lyddemper (som er den klart vanligste størrelsen). I følge Folkehelsa tar demperen 75% av energien i lyden. Dette er et estimat, men greit å bruke da decibel-skalaen er både vanskelig å forstå og det er faktisk svært vanskelig å oppfatte lyden slik maskinen gjør. 3dB er en dobling av lyden, men det høres ikke nødvendigvis slik ut.  Tar du bort 3/4 av energien i lyden på en kortløpet .308W, sitter du igjen med et smell som ligner på et salonggevær med high velocity (høy hastighets-) ammunisjon.
Med andre ord, en dramatisk reduksjon av lyden i forhold til skyting uten demper.

Vil BR-Reflex demperen påvirke utgangshastigheten på prosjektilet?
Nei. Prosjektilet passerer helt fritt ut av demperen. Det er ikke prosjektilet som blir påvirket av demperen, men drivgassene som følger etter kulen. Drivgassen treffer konusen som sitter nærmest munningen (se bilde av gjennomskåret demper på forsiden) og reflekteres bakover i hovedkammeret. Når kulen har passert gjennom demperen vil gassen lekke ut av munningen på demperen. Dempereffekten oppnås ved at drivgassen nå har mye lavere hastighet.

Vil BR-Reflex demperen påvirke rekylen?
Ja så absolutt. Dette er en av lyddemperens fortreffelige egenskaper som har vært en godt bevart hemmelighet for mange. Demperen fungerer som en meget effektiv rekyldemper ved at drivgassene treffer baflene i demperen. Når høyhastighetsgassene treffer baflene vil hele våpenet skyves forover og motvirke rekyl. En lyddemper fungerer som rekyldemper på akkurat samme måte som en vanlig rekyldemper, bare mye mer effektivt og UTEN å forsterke skytestøy for skytter og omgivelsene.

Påvirker BR-Reflex demperen våpenets presisjon?
Så vidt vi har erfart, er presisjonen ikke blitt dårligere. De fleste ganger har presisjonen faktisk blitt bedre, og ingen har rapportert om dårligere presisjon. Presisjonen avhenger blant mange andre faktorer, av svingninger i pipa. Vekten av demperen synes å ha en nøytral eller positiv innvirkning på disse svingningene.

Vil BR-Reflex demperen påvirke treffpunktet?

Ja, du må regne med at treffpunktet endres med demperen montert i forhold til når du ikke har montert demper. Dette er ikke dårligere presisjon, men et utslag av at svingningene i løpet endres på grunn av vekten på demperen. Hvor mye - og i hvilken retning, vil variere fra våpen til våpen. Når du først har skutt inn våpenet med demperen vil du ha samme treffpunkt selv om du tar demperen av og setter den på igjen. Du trenger altså ikke skyte inn våpenet på nytt, selv om du tar av demperen for å pusse våpenet.
Likevel er det viktig å merke seg at du må ha oversikt over de to ulike treffpunktene dersom du skal jakte/skyte både med og uten demper. Har du en god kikkert, kan dette gjøres ved å merke seg hvor mange knepp du må justere..

Kan jeg ha faste sikter på riflen min og samtidig bruke BR-Reflex demper?
Nei. I utgangspunktet vil demperen ikke kunne monteres på våpen med forsikte. BR-Reflex demperen er teleskopisk og omslutter pipen bakover fra munningen ca 21 cm.
Spørsmålet du må stille deg er hvor mye du egentlig bruker de faste siktene. De fleste bruker i dag kikkertsikte og ser på de faste siktene som en reserveløsning. Det er mer enn bare kikkertsiktet som kan svikte på en jaktrifle. Av denne grunn, har vi alltid reservevåpen tilgjengelig. Dette kan være så enkelt som å skyte prøven med kameratens rifle/reserverifle.

Er BR-Reflex demperen vedlikeholdsfri?
Ja - Etter våre (hittil) 6000 skudd har vi ikke funnet noe behov for å vedlikeholde BR-Reflex T- 8 demperne våre, utover vanlig ytre renhold. BR-Reflex demperne er konstruert slik at de er selvrensende. I følge produsenten skal løse partikler i demperen fjernes ved å riste demperen i vertikal stilling (noe vi faktisk ikke har hatt behov for å prøve).
BR-Reflex demperen kommer med en matt finish som i utgangspunktet er helt tørr. Ved å gni syrefritt fett på utsiden av demperen og så tørke av mest mulig med en klut - får du en vannavstøtende og ikke-klebrig halvmatt silkefinish som varer lenge. Demperen er laget av stål og trenger - akkurat som riflen din, litt fett/olje for å vedlikeholde overflaten i fuktig vær (også innerrøret kan få litt olje så det ikke ruster).

Hvilke forholdsregler burde jeg huske når jeg bruker lyddemper?
Lyddemperen må monteres riktig. Feilmontering er den enkleste måten å ødelegge demperen, våpenet og deg selv på. LA EN FAGMANN GJØRE DENNE JOBBEN FOR DEG!
Lyddemperen må være tilskrudd. Dette er livsviktig dersom du har en tradisjonell frontmontert demper. Bare en liten slakk mellom demperen og løpet vil medføre at demperen "henger" og vil resultere i at prosjektilet treffer innmaten av demperen.
BR-Reflex demperen som er teleskopisk, vil ikke "henge" selv om du skrur den inntil en hel omdreining ut! Dette fordi BR-Reflex demperen er støttet både i munningen og 16 cm nærmere forskjeftet. Du bør likevel sørge for at demperen er tilskrudd fordi en løs demper vil påvirke treffpunktet ditt. Dersom du plutselig ikke treffer der du skal - kan du kontrollere at demperen er tilskrudd (håndmakt er greit).
Når du har skutt mye - eller du har vært ute i fuktig vær, bør du ta av demperen og la våpen/demper tørke hver for seg. Ulik varmgang i pipe og demper kan medføre noe kondensering.

Er det ingen ulemper med lyddemper i det hele tatt?

Jo det er det - som med alt annet, men ikke som overstiger fordelene med å bruke den.
Lyddempere vil øke vekten og lengden av våpenet ditt. BR-Reflex demperne er svært lette til å være av stål og våpenets lengde økes minimalt (T- 8 kun 98 mm).
Forsikte må flyttes/bygges om.
Lyddempere forårsaker litt mer puss. Dette merkes lite på bolt rifler, men er synlig på en halvautomat. Returgass har en tendens til å tilsmusse patronfører i magasinet og glidekassen for øvrig (men hvis du absolutt ikke vil pusse - er kanskje ikke en halvautomat noe for deg?)
Det kan være litt vanskelig å få konsentrert seg om egen skyting på skytebanen når mange vil se, kjenne og prøve demperen.

Hva menes med teleskopisk?
Med teleskopisk mener vi at demperen trees utenpå pipen/løpet, slik at pipen/løpet fyller en stor del av demperen innvendig (se på tegningen under "montering"). Med dette flyttes tyngdepunktet lengst mulig bakover mot låskassen.
Med Br-Reflex demper montert på våpenet vil den største av Br-Reflex demperen (T 8 ) som har en total lengde på 260 mm, bare øke våpenet`s totale lengde med 98 mm. Vektøkningen på lengste arm vil bli betydelig lavere enn en munningsmontert lyddemper som forlenger våpenet med hele lyddemperens lengde og vektøkningen på lengste arm vil bli betydelig større.