Generelt om lyddempere på våpen:

Lyddempere er et ganske interessant tema der nesten alle har en eller annen oppfatning om hva en
lyddemper gjør, eller hva de vanligvis brukes til. Det spesielle med tema lyddemper er at svært mange har
meninger som ikke er basert på egen erfaring, men snarere en filmbransjes overtro på hva man kan oppnå
med en tut på størrelse med en haglepatron.

Det er to hovedgrupper dempere, der den mest kjente er den vi har foran på det trofaste salonggeværet. Her
"vet" alle at du må bruke subsonisk (underlydshastighet) ammunisjon hvis demperen skal virke. Denne type
lyddempere lages også til grovkalibervåpen.

Den andre løsningen er dempere som ikke er laget for å redusere lyden til et minimum med subsonisk
ammunisjon, men heller er designet for å redusere lyden mest mulig ved bruk av fullkraft ammunisjon.  Vi
har puslet med begge deler og funnet at det er den siste typen som er absolutt mest anvendelig for de fleste
formål. Tiden og innsatsen som medgår til å produsere subsonisk ammunisjon synes vi er mer enn det vi
har glede av forskjellen mellom full kraft- og subsonisk ammunisjon. I tillegg får vi gleden av full
anslagsenergi og ordentlig ballistikk.

Med fullkraftdemper får du:

Betydelig redusert fare for hørselskader. Fjerner omkring 3/4 av energien i lyden (Norsk institutt for
Folkehelse, 1999, Løvenskioldbanen)
Bortimot halvert rekyl.
Lite eller ikke noe støvoppslag.
Tilnærmet null munningsglimt.
Gir unik mulighet til å høre innslag i viltet.
Bedre oversikt på skytebanen grunnet mindre støy.
Redusert støyforurensing for omgivelsene.
Mindre ørhet etter skyting, du kan holde på lengre på skytebanen
Forbedret konsentrasjonsevne.
Du blir en yndet sidemann på standplass.

Valg av demper:

Når du skal velge demper er det et par ting du bør tenke gjennom før du bestemmer deg for hva du vil ha. Som de fleste vet, er ingenting gratis her i verden. Nå tenker vi ikke bare at demperen koster en del penger, men mer på at du får enkelte egenskaper på bekostning av andre. De fleste vil ha den demperen som demper best - ikke sant?

Med andre ord:

Store dempere demper bedre enn små.
Store dempere er tyngre enn små - og vekten er ytterst på pipen.
Store dempere er lengre enn små - se punktet over.

En demper som ikke tåler et tryn eller to er ikke pålitelig. Drivgassene bak en supersonisk riflekule har en
temperatur på rundt 2000°C og beveger seg med en hastighet på omkring 2000m/s. Det som skjer inne i
demperen er mer å betrakte som en detonasjon enn gasstrykk som presses gjennom en begrenset åpning.

Aluminium smelter på rundt 690°C og det sier seg selv en demper laget i aluminium ikke vil tåle så mye som
en demper i stål. I Finland er dempere svært vanlig å bruke både blant skyttere og jegere. Andelen
aluminiumsdempere til grovkaliber rifler er idag svært liten i forhold til ståldempere. De holder rett og slett
ikke over tid.

Snakker vi om subsonisk ammunisjon derimot, er aluminium vesentlig bedre fordi det er helt dødt i forhold til
stål som er elastisk. Skyter du med subsonisk ammunisjon i en ståldemper vil du ofte høre et "ping" i
skuddøyeblikket. Dette er stålet som svinger. Skyter du med fullkraft ammunisjon vil du ikke registrere dette.

Se de enkelte modeller og priser i vår nettbutikk.

BR Reflex finnes i fem grunnmodeller T-4, T-6, T-8, T-10 og T-12. Forskjellen er antall bafler eller plater i demperen. Forskjellen mellom de ulike demperen er demping lengde og vekt...

Vel - en 24m x 9m låve fylt med isolasjon vil nok fungere bedre en 10cm lang tut med 30mm diameter...
BR Reflex T4 gjennomskåret
BR Reflex sett fra siden