Tips for puss av våpen (se videolink i bunn av siden)

Alltid rengjør fra kammer til munning i samme retning som kulen går.
Når du avfyrer ditt våpen vil kruttrester og skitt havne i løpet. Kammeret og sluttstykke vil være rent. Hvis du så kjører en børste eller pusselapp fra munningen mot kammeret vil du presse skitt, rester og fuktighet inn i kammeret og sluttstykke. Dette er en viktig årsak til fastlåste tomhylser eller problemer med ladearmen og lading av rifler og hagler. Hvis du skyver eller trekker en børste tilbake mot kammeret, vil du kunne se at børsten vil kaste rusk fra løpet tilbake inn i kammeret og låseklakker .

Sentrer pusselappøye og pussestang . Vær forsiktig med å la disse gnisse i løpet.
Alle skytevåpen har en historie . Dette er grunnen til at folk flest ser ned i løpet på ett skytevåpen . Ett erfarent øyet kan se metode som er brukt ved rengjøring, løpsslitasje , og hvordan våpenet er vedlikeholdt. Mange merker er forårsaket av folk som uforsiktig lar pusselappøye eller pussestangen gni langs sidene inne i løpet

Bruk en ren overflate på pusselappen hver gang du trekker den gjennom løpet.
Dette ligner på mopping et gulv og skylle moppen etterpå. Når du bruker skytevåpent vil du få slitende smuss i munningen. Lappen med løsemiddel vil trekke denne skitten ut i den korteste distansen . Hvis du bruker denne brukte overflaten av pusselappen igjen, vil skitt deponeres i kammeret. Den neste kule som blir skutt plukker opp denne skitt og eroderer løpet. Dette er nøyaktig det samme som renhold i feil retning

Kjør aldri en børste i løpet først.
Dette vil skade skytevåpen. Børsten vil plukke opp skitt, fuktighet eller kruttrester og legge dette igjen i i kammeret eller sluttstykke. Dypp aldri en børste i løsemiddel. Løsemiddelet på børstens kjerne vil samle skitt og også legge dette igjen i kammeret eller låseklakkene.

Trekk aldri børsten frem og tilbake i løpet.
Dette vil bøye busten på børsten. Dette er det samme som å bøye en ledning frem og tilbake før den bryter. Du vil alltid ødelegge en børste hvis du reversere den mens den er i løpet. 

Bruk bare et par dråper med solvent / våpenolje.
Mange tror jo mer løsemiddel jo bedre. Dette kan imidlertid skade våpenet. Bruk kun mengden av løsemiddel som pusselappen greier å absorbere. Hvis man bruker for mye solvent eller olje, vil løsningsmiddelet eller oljen dryppe ned i avtrekkermekanismen. Dette kan føre til et gummiaktig avtrekk. Hvis du bruker for mye olje, kan det renne tilbake mot kolben og føre til at treet i kolben svikter tidligere enn det er tiltenkt.

Otis All caliber patches (Youtube video) åpnes i popup vindu

Otis Patches (Youtube video) åpnes i popup vindu

Otis Tactical Gun Cleaning Kit (Youtube video) åpnes i popup vindu