Dokumenter for nedlasting

Denne siden er kontinuerlig under oppdatering. Noe av dokumentene er vi iferd med å ferdigstille, alle
oversettelser arbeides det kontinuerlig med. Disse legges ut så snart de er kvalitetssikret.

Alle dokumenter som kan lastes ned herfra er i format .pdf
Vi anbefaler å benytte Foxit PDF leser (gratis) for å lese våre dokumenter (en gratis og rask .pdf leser).

NB! Les igjennom vår ansvarsfraskrivelse på bunnen av denne siden. Ved å laste ned filer fra våre sider
godtar brukeren våre betingelser.

Dokument for retur av varer til oss.

Dokument for angrefrist ved kjøp av varer (utarbeidet av Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet).


Tekniske datablad/produktark

Beskrivelse av ARTITAR systemet


Brukermanualer kommunikasjonsutstyr

Bruksanvisning Wouxun Power Supply (norsk)

Bruksanvisning Comet Diplexer CF 530 (norsk)

Monteringsbeskrivelse BR Reflex demper (norsk og engelsk)

Bruksanvisning Wouxun KG-UVD1P norsk / engelsk
Programmeringsmanual norsk / engelsk

Bruksanvisning Wouxun KG-UV6D og KG-UV6D Pro norsk / engelsk
Programmeringsmanual norsk / engelsk

Bruksanvisning Wouxun KG-UV920P norsk / engelsk (del1 og del2 obs store filer)
Programmeringsmanual norsk / engelsk

USB driver for NY (rød kabel)/ GAMMEL kabel og installasjonsveiledning norsk / engelsk


Brukermanualer våpen
Vepr Super 308 norsk / engelsk kommer snart.


Brukermanualer Optikk
IOR 2,5-10x42/IL kommer snart.


Ansvarsfraskrivelse
Mottakeren og / eller bruker av programvare og elektroniske filer knyttet til denne ansvarsfraskrivelsen er enig i at disse elektroniske filer er IKKE
en del av et eventuelt kjøp/salg og er gitt for bekvemmeligheten for mottakeren og / eller brukeren. Artemis.AS og våre konsulenter tar ikke
ansvar for eventuelle uoverensstemmelser eller uoverensstemmelser mellom disse elektroniske filer og dokumenter som beskriver bruk eller
innhold.

Artemis.AS gir ingen representasjon , garanti eller garanti , uttrykt , underforstått , eller lovbestemt , som til nøyaktighet, pålitelighet , egnethet ,
funksjonalitet , eller resultater som stammer fra noen av programvaren og tilknyttede elektroniske filer.

Enhver og alle garantier og representasjoner av noe slag med hensyn til tilhørende programvare og elektroniske filer er uttrykkelig unntatt ,
herunder underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet til bestemte bruk . Mottakeren og / eller bruker godtar alt ansvar og risiko knyttet til
nedlasting og bruk av tilhørende programvare og elektroniske filer og videre enig i at under ingen omstendigheter vil Artemis.AS eller noen av
dets ledere, ansatte eller innleide konsulenter være ansvarlig for eventuelle følge , tilfeldige, spesielle eller typiske skader forbundet med bruk
eller avhengighet av emnet programvare og elektroniske filer .

Artemis.AS vil ikke ha noe ansvar eller ansvar for mottakeren og / eller bruker, eller hvilken som helst annen person eller enhet med hensyn til
ansvar , tap eller skade, inkludert , men ikke begrenset til , tjenesteavbrudd , tap av forretnings eller forventede inntekter , eller følgeskader ,
som skyldes eller påstås å være forårsaket direkte eller indirekte ved bruk av programvare eller elektroniske filer .

Ved å laste ned programvare eller elektroniske filer fra våre sider AKSEPTERER brukeren de nevnte vilkår.